किल्ले त्रिंगलवाडी ( Tringalwadi fort )

नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी परिसरातून सह्याद्रीची एक रांग पश्चिमेकडे पसरली…

Leave a Reply