Kalsubai Trek – Highest peak in Sahyadri

1696m / 5400 ft
Pune – Rajgurunagar – Manchar – Narayangaon – Alephata – Sangamner – Akola – Rajur – Shendi – Bari Village – Kalsubai
17th November 2007

Leave a Reply