Trek to Tringalwadi Fort, Igatpuri | Trekking Adventure near Mumbai

Tringalwadi fort is located near village Tringalwadi which is located 7 km from Igatpuri of Nashik district, Maharashtra. It is one of the best trekking adventure for people who want a short weekend escape from city life of Mumbai. This video is a musical depiction of natural beauty and landscape that one encounters during his trek to Tringalwadi Fort.

Facebook ► http://facebook.com/ScreenS…
Twitter ► https://twitter.com/ScreenS…
Click Here To Subscribe ► http://bit.ly/Vj5ckD

किल्ले त्रिंगलवाडी ( Tringalwadi fort )

नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी परिसरातून सह्याद्रीची एक रांग पश्चिमेकडे पसरली आहे. याच रांगेत त्रिंगलवाडी, बळवंतगड आणि कावनई हे किल्ले आहेत. किल्ल्याच्या पायथ्याशी असणाया जैन लेण्यांवरून या किल्ल्याची निर्मिती साधारण १०व्या शतकात झाली असावी. चौल, कल्याण या बंदरात उतरणारा माल थळ घाटामार्गे नाशिकच्या बाजारपेठेत येते असे. या व्यापारी मार्गाचे रक्षण करण्यासाठी त्रिंगलवाडी किल्ल्याची निर्मिती करण्यात आली होती. हा किल्ला मराठ्यांनी कधी घेतला हे ज्ञात नाही. मात्र १६८८ च्या शेवटी मुघलांनी फितुरीने हा किल्ला मराठ्यांकडून जिंकून घेतला

Trek to Tringalwadi Fort, Igatpuri | Trekking Adventure near Mumbai

Tringalwadi fort is located near village Tringalwadi which is located 7 km from Igatpuri of Nashik district, Maharashtra. It is one of the best trekking adventure for people who want a short weekend escape from city life of Mumbai. This video is a musical depiction of natural beauty and landscape that one encounters during his trek to Tringalwadi Fort.

Facebook ► http://facebook.com/ScreenS…
Twitter ► https://twitter.com/ScreenS…
Click Here To Subscribe ► http://bit.ly/Vj5ckD