Sondai Fort ( किल्ले सोंडाई )

Sondai Fort  ( किल्ले सोंडाई )

कर्जतच्या आसपास कोथळीगड, भिवगड, सोनगिरी, इरशाळगड, राजमाची, ढाक इ. अनेक परिचित आणि अपरिचित किल्ले आहेत. असाच सोंडाई नावाचा Read more Sondai Fort ( किल्ले सोंडाई )