गारद ( शिवघोष )

दुर्गरक्षक प्रतिष्ठान ठाणे विभाग दुर्गरक्षक विक्रम काकडे यांच्या बुलंद आवाजात किल्ले रायगड येथे रायगड महोत्सव जानेवारी२०१६ वेळी देण्यात आलेली गारद ।

Leave a Reply