Home >> Extreme overcrowding and Chaos while alighting from Raigad Fort | Shiv Rajyabhishek Sohala

Extreme overcrowding and Chaos while alighting from Raigad Fort | Shiv Rajyabhishek Sohala

Friday, March 24th, 2017 | mumbai hiker | Raigad

Kaal Shiv Rajyabhishek sohala sampann zhalyavar Shivbhaktani Ekach veli killyavarun utarnyachi suruvaat keli tya mule khup gardi zhali..Gardi samor police fauj khup kami hoti..Gardi itki hoti ki lokanna ranget 3-4 taas tatkalat ubha rahava lagla..Jest nagrikana, Striyana ani lahan mulanche chengra chengri madhe khup haal sosave lagle… Gadavar VIPcha saurakshana sathi khup police bandobast hota pan samaya nagrikan sathi disal vyavastapan hote..Gardi samor police hath bal disat hote…kahi police Khup kastane gardi la kabu karnyacha prayatna karat hote pan gardi itki hoti ki te prayatna suddha apure hote..(HYA VIDEO MADHE TUMHALA EK POLICE OFFICER GARDI MANAGE KARNYACHA PRAYATNA KARTANA DISAT AHET…TYANNI EKTYANE GARDI MANAGE KARNYACHE KHUP PRAYATNA KELE..pan loka aikayla tayyar nhavte ani tyancha shi hujjat ghalat hote)

Police Prashasan ani Sarkarla vinanti aahe ki pudhchya varshi asa dishal vyavastapan karu naka…
Video madhe kahi apshabd aikayla miltil…Tya baddal Shama kara…🙏

Raigad Trek – https://youtu.be/AcIdo9koRAg

Leave a Reply