Home >> Karveer Nad: Shiv Rajyabhishek Sohala , Raigad

Karveer Nad: Shiv Rajyabhishek Sohala , Raigad

Friday, March 24th, 2017 | mumbai hiker | Raigad

दिव्य द्युतिचा चकचकाट आकाशीं कोंदटला |
माझ्या राजाचा निर्धार पुरा ठरला |
करवीर नगरीत इतिहास रचला |

रायगडीं घडला सत्य इतिहास |
करवीर नाद होता शके 2016 च्या अपूर्व सोहळ्यास |
सज्ज ठाकला तर्रीबरोबर ठेका देण्यास
डंका गर्जला चारी खंडास |
झळकला हिरा महाराष्ट्रास |
झळकला हिरा महाराष्ट्रास |

Leave a Reply