गड-किल्ले सोंडाई किल्ला | Forts in Maharashtra – Sondai Fort

सोंडाई किल्ला स्वराज्यात प्रामुख्याने टेहळणी साठी वापरला जात असावा.
ट्रेकिंगसाठी हा किल्ला उत्तम आहे . दरवर्षी खूप लोक येथे ट्रेकिंगसाठी येतात.
आपण सुद्धा या किल्ल्याला एकदा तरी नक्की भेट द्या
जय हिंद | जय महाराष्ट्र |
Follow on Facebook :https://www.facebook.com/shodhmh/

Leave a Reply