Home >> Chanderi Fort

Chanderi Fort

Thursday, July 6th, 2017 | mumbai hiker | Chanderi

किल्ले चंदेरी, समुद्रसपाटी पासून २५९२ फुट उंच … प्राचीन काळात बांधलेला हा गड ….गडावर असणारी गुंफा , मंदिर आणि पाण्याची टाकी सोडली तर गडावर काहीच बांधकाम नाही. टेहळणीसाठी या गडाचा वापर झाला असावा .

Leave a Reply