On the toe and the thumb (Virgin Crack Climb) KALAVANTIN DURG

CHAKRAM HIKERS, MULUND
KALAVANTIN DURG, VIRGIN CRACK ROUTE 2015

LEAD CLIMBER: ASHISH MHATRE
2ND MAN (BELAYER): PRASAD MHATRE

SUPPORT TEAM: ATIN SATHE, YATIN NAMJOSHI, VINAY JADHAV, MAHESH BHALERAO, ADITYA DANDEKAR, AMOL DESHMUKH, MAHESH ARVINDEKAR, SACHIN PATIL, TUSHAR TUPE, RAJAN MAHAJAN AND PARAG OAK

Leave a Reply