चावंड – एक हरवलेले निसर्गशिल्प
नाणेघाटाचे रक्षक, आडवाटेवरचा चावंड, माणिकडोहाचा नयनरम्य साज, प्रसन्नगडाच्या भेटीचा प्रसन्न अनुभव …
रानवाटाच्या ह्या नयनरम्य निसर्गभेटी म्हणजे महाराष्ट्राचा वारसा घरोघरी पोचवण्याचा ध्यास आहे… ह्या प्रवासात सामील व्हा, आपला नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा जागृत ठेवा !

share & Subscribe!

Leave a Reply