Jivdhan Gadchi Jivdani

Superhit Devotional Marathi movie Jivdhan Gadchi Jivdani
Starring Priya Berde, Hemlata Bane, Varsha Kambli, Narayan Dulakhe, Vinayak Borate, Mahesh Jadhav, Abhinay Bhosle, Kiran Patil, Shahaji Kale
Writer: Pandurang Kulkarni, Composer: Ashok Vaygankar
Director: Mahesh P. More

Leave a Reply