Home >> Niu Vakai & Kolo Kakala (hiva tau’olunga)

Niu Vakai & Kolo Kakala (hiva tau’olunga)

Tuesday, August 1st, 2017 | mumbai hiker | Videos

I DO NOT OWN THE RIGHTS TO THIS SONG … This video is dedicated to a friend of mine, Mani Laloni hahahaha ofa atu kainga.

Leave a Reply