Home >> कलानंदी गड | Kalanandi Fort |Kolhapur | ( Marathi Vlog ) #24

कलानंदी गड | Kalanandi Fort |Kolhapur | ( Marathi Vlog ) #24

Monday, August 7th, 2017 | mumbai hiker | Kiran Mengale

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गंधर्वगड किल्ल्यावर आम्ही दुर्ग दर्शनाला गेलेलो, तिथे नवीन हनुमानाच्या मंदिरा शेजारी खूप मुर्त्या भग्न, उघड्यावर पडल्यात.
थोडा अंदाज बांधून आम्ही आमच्या ऐपतीप्रमाणे जुळवाजुळव केली।
आश्चर्य हेच कि गावातील लोकांना देखील काही देणं घेणं नाही अश्या अमूल्य वास्तूंचं😢
विडिओ एकदा पहाच।
जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभुराजे

१. रायगड किल्ला- https://youtu.be/-dSNITnFR18

२. निवती किल्ला-

३. सिंधुदुर्ग किल्ला-https://youtu.be/OoHifG8dpxY

४. विजयदुर्ग किल्ला- https://youtu.be/TsFfacF2pO4

५. देवगड किल्ला आणि भगवंतगड किल्ला-

६. गोवा मराठा इतिहास

७. नळदुर्ग किल्ला- https://youtu.be/Z1-Y0QiCH1E

८. किल्ले तोरणा(प्रचंडगड)-https://youtu.be/5o45tM_uJSg

९. किल्ले राजगड भाग १- https://youtu.be/ncqXFq9W-q0

१०. किल्ले राजगड भाग २- https://youtu.be/rWN83mQD3Es

११. शिवजयंती २०१७- https://youtu.be/d0rajwUO8x8

१२. अजिंक्यतारा किल्ला- https://youtu.be/IizMWYiSGwE

१३. पन्हाळा किल्ला- https://youtu.be/xdz2W7FN7e4

१४. छत्रपती संभाजी महाराज आणि थोरातांची कमळा- https://youtu.be/MiPCwecN8R4

१५. यशवंतगड किल्ला- https://youtu.be/nJJyyQoZWoA

१६. भरतगड किल्ला- https://youtu.be/rhs0SiG3-7s

१७. रामगड किल्ला-https://youtu.be/ekqgNAC1UuQ

१८. नारायणगड किल्ला- https://youtu.be/8N8HbsFQ9Cw

१९. मुरुडेश्वर मंदिर कर्नाटक-https://youtu.be/LhRkgIVEww4

२०. पारगड किल्ला-https://youtu.be/KH0WRFe95LM

२१. सामानगड किल्ला- https://youtu.be/iAFjEM0Lbrg

२२. शिवराज्याभिषेक सोहळा रायगड २०१७-https://youtu.be/fNn2kjpGDcE

२३. गंधर्वगड

Leave a Reply