Pahil naman Ganpati song lyrics video #पयल_नमन #गणपती_गाणे

Panvel mahanagar palika vasudev Balwant phadake natyagruh
Payala Naman. Ho Karito Vandan. } Payala Naman. Ho Payala Naman. } Tumhi Aika Ho Gunijan. Mi Karito Kathan. } Payala Naman. Ho Payala Naman. }Are Ho …. Payla Naman. Karuni Vandan. Ida Manduna, Ida Devala Ida Gavala, Ida Patlala

Payala Naman. Ho Karito Vandan.

Ani-Ida Mandarila …

Amhi Sang.To Naman. Tumhi Aika Ho Gunijan. Payala Naman. Ho Payala Naman. Amhi Karito Kathan. Tumhi Aika Ho Gunijan. Payala Naman. Ho Payala Naman.

Leave a Reply