Machindragad fort | Maharashtra forts | Marathi vlog |

Machindragad fort | Maharashtra forts | Marathi vlog |

सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांच्या सीमेवर, नरसिंहाचे प्राचीन भुयारी देवस्थानाच्या आणि कॄष्णेच्या एन पात्रातील बेटाची सोबत असलेला एक अतिशय सोपा पण रम्य परिसर लाभलेला किल्ला म्हणजे मच्छिंद्रगड.

Leave a Reply