sandhan guide – Nitin Bande

नावरतनगडउंची४३०० फुटप्रकारगिरिदुर्गचढाईची श्रेणीठिकाणसाम्रद रतनवाडी, ता- अकोलेजवळचे गावसाम्रद रतनवाडीडोंगररांगपश्चिम घाटभौगोलिक स्थान अकोले तालुका १९.३२ उ ७३.१८पु समुद्रसपाटीपासुन उंची-३५२३फुटइतिहास १७६३ साली हा किल्ला महादेव कोळी सरदार जावजी याने ताब्यात घेतल्याची गॅझेटमध्ये नोंद आढळते. १८१८ साली रतनगड पाच विभागांचे मुख्यालय होते. राजुरची ३६ […]

Read More