Pawangad fort | पावनगड | fort near Panhala | Kolhapur | Maharashtra forts |

पन्हाळगड किल्ला माहित नाही असा दुर्गप्रेमी विरळाच. मराठ्यांच्या इतिहासातले अनेक महत्वाचे प्रसंग पन्हाळगडावर घडले त्यामुळे वर्षभर अनेक पर्यटक पन्हाळागडाला भेट Continue reading “Pawangad fort | पावनगड | fort near Panhala | Kolhapur | Maharashtra forts |”